website templates

Poď k nám do tímu!
Poď študovať STROJARINU!

ŠTÚDIUM S BUDÚCNOSŤOU!

98 % našich absolventov pracuje po skončení v odbore, ktorý vyštudovali a ich nástupné platy sú viac ako 1 280 €.

Mobirise

Sme Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva na Slovensku. Za skoro 80 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá. Keď fakulta oslavovala 70 rokov, na oslave sa podieľali účastníci až zo 14 štátov. Teraz do tejto tradície môžeš patriť aj ty. Stačí, ak sa k nám pridáš a budeš študovať strojárinu na najstaršej Strojníckej fakulte na Slovensku.
Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. Rozhodni sa pre štúdium u nás a my ťa naučíme všetko podstatné, čo o strojárstve potrebuješ vedieť. Tak len smelo do toho :-)

Mobirise

7 dôvodov prečo študovať u nás:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku. Rešpektujú nás doma aj v zahraničí. Máme výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt. Naše meno má jednoducho dobrý zvuk.

Prijmeme ťa podľa tvojich výsledkov na strednej škole. Ak ťa bavila matika či fyzika, máš výborný predpoklad dostať sa k nám. Zmaturuj a máš to u nás bez prijímačiek. 

Pomôžeme ti plánovať a začať kariéru, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov,  organizáciami, ústavmi, univerzitami na Slovensku i v zahraničí.
Naši absolventi maj 98% zamestnanosť a priemerne zarábajú 1250 €. O našich absolventov sa firmy "bijú".

Strojárina je exkatná veda a jej zákony platia tu aj v USA či Japonsku. Môžeš sa ju učiť v angličtine. Potom sa uplatníš naozaj kdekoľvek, nielen na Slovensku.
U nás môžeš absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku.
Ponúkaný bakalársky študijný program v angličtine:
Applied Mechanics and Mechatronics
Ponúkaný inžiniersky študijný program v angličtine:
Production Systems and Quality Managment with study branch: Automotive Production 

Podporíme tvoj  záujem študovať 1-2 semestre v zahraničí na tebou zvolenej európskej univerzite.

Ubytovanie je pridelované v zmysle jednotných kritérií pre pridelenie ubytovania študentom denného štúdia na STU. Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú v zrekonštruovaných študentských domovoch zabezpečené výborné ubytovanie. Myslíme aj na voľný čas študentov: k dispozícii sú študovne, knižnice, telocvične, plavárne, štadióny (napr. športový klub Slávia STU ), kiná a kluby (napr. umelecký súbor Technik).

Po úspešnom ukončení štúdia zaistený vysoký spoločenský status, absolventi nemajú problém so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode. „Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov.“ (zdroj Profesia.sk)

Pozri si naše najnovšie video...

Podaj si prihlášku do 16. 8. 2019

Akreditované študijné programy

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Študijný program, pri ktorom je aplikovaná mechanika oživená elektronikou a softvérom. Využitie pri vývoji strojov a simulácii ich prevádzky. Viac info...

Automobily a mobilné pracovné stroje

Absolvent študijného programu je odborník v oblasti automobilovej techniky, elektromobility, spaľovacích motorov alebo pracovných strojov akými sú nakladače, traktory či rýpadlá. Viac info...

Energetické stroje a zariadenia

Energetické stroje a zariadenia

Analýzy, premeny energie v kotloch, turbínach, čerpadlách, klimatizačných zariadeniach, ako aj návrh prevádzkovaných tepelných, jadrových a vodných elektrární, teplární, kotolní, čerpacích staníc, zdrojov chladu. Tu sú základné informácie o ŠP, ktoré získa absolvent. Viac info...

Environmentálna výrobná technika

Študijný program, na ktorom sa realizuje výskum, návrh, vývoj a konštruovanie strojov pre strojársku výrobu s ohľadom na ochranu životného prostredia. Viac info...

Strojárske technológie a materiály

Absolvent je technológ a odborník v oblasti tvárnenia materiálov kovových aj nekovových do jedného výrobku. Viac info...

Energetické stroje a zariadenia

Technika ochrany životného prostredia

Symbióza klasickej strojariny a chemického priemyslu. Študenti získajú informácie o procesoch, zariadeniach a moderných technológiách pre čisté životné prostredie. Viac info...

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Absolvent dokáže navrhovať a riadiť automatizované riadiace stroje a procesy a získavať informácie o ich činnosti. Viac info...

Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Moderný študijný program orientovaný na meranie, diagnostiku a riadenie podniku s dôrazom na kvalitu produktu vo výrobnom procese. Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality. Viac info...

Profesijný bakalár

Ide o nový študijný program - Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Získaš teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmych TOP firiem zapojených do tohto ŠP. Počas celého štúdia budeš praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku, ktorý si sám vyberieš. Viac info...

Naši významní absolventi

„Strojarina ma naučila chápať súvislosti“

„Na matematike je krásne, že je bez emócií.“

„Bez strojariny by som ani nežil.“

„Prax mi ukázala, že teória nie je blbosť.“

„Ak si predstavujete, že niečo bude trvať určitú dobu, vynásobte ju tromi a buďte trpezliví“

„Verím tomu, že najstabilnejší zamestnanec je pre firmu ten, ktorý sa vypracuje v jej vnútri. Ponuku som dostal už na výške“

Nebudeš sa ani chvíľu nudiť...

Študentské formule

Sme jediná fakulta v regióne strednej a východnej Európy, ktorá má tri študentské tímy formúl, ktoré sa každoročne zúčastňujú súťaží po celej Európe. 

Mobirise

AM TEAM Formula SAE

V októbri roku 2006 sa trojica nadšencov, študentov študijného odboru Mechatronika, 1. stupňa SjF STU v Bratislave postavili formulu s objemom motora 600 ccm, ktorá spĺňa prísne pravidlá a jazdí na svetoznámom okruhu v Hockenheime v Nemecku.
http://www.amteamslovakia.sk

Mobirise

STUBA GREEN TEAM

SLOVENSKÁ ELEKTRICKÁ FORMULA
Tím zručných a bystrých študentov od roku 2009 stavia v rámci súťaže Formula Student elektrické monoposty, s ktorými súperia na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta.
www.sgteam.eu

Mobirise

FME Racing Team

NAJÚSPORNEJŠIE ŠTUDENTSKÉ VOZIDLO
Siedmi študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zvíťazili na súťaži Shell Eco-marathon Turkey, ktorá sa konala v Istanbule v termíne 22.-24. septembra 2017.
www.studujstrojarinu.sk/fme_racing

STUBA Green Team hľadá nových členov a členky

Podieľaj sa na vývoji elektrickej formuly a reprezentuj univerzitu!
Nezáleží na tom, či máš záujem o oblasť mechaniky, elektroniky, chceš sa podieľať na návrhoch autonómnych systémov pre bezpilotnú formulu alebo ťa láka spravovanie tímových financií, marketing, či komunikácia s partnermi, u nás je miesto pre každého! Aj pre tých, čo si chcú splniť svoj sen a stať sa pilotom závodnej formule! 

Tak neváhaj a vyplň formulár a my Ťa budeme kontaktovať 🙂

Študentský Cech Strojárov

Študentský Cech Strojárov (ďalej ŠCS) je študentská organizácia pôsobiaca na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Jej cieľom je združovať študentov SjF STU, podporovať ich aktivity a presadzovať ich záujmy a práva na akademickej pôde v spolupráci so študentskou komorou akademického senátu SjF. Riadiacim orgánom ŠCS je študentský parlament organizujúci spoločenské, športové a kultúrne podujatia nie len pre členov ŠCS ale všetkých študentov SjF. 

Aktivity cechu
Každý z nás sám dobre vie aký je študentský život pestrý, zábavný čo platí obzvlášť pre študentov ubytovaných na Mladej Garde. Preto sa vám ho snažíme spestriť aj my.
 
BEÁNIA STROJÁROV - najväčšia a najočakávanejšia spoločenská udalosť

PRVÁKOVICA akcia pre novo nastúpených prvákov
 
 
PING PONG BEZ BARIÉR charitatívna športová akcia
 
JOB FORUM strojárske firmy prezentujú študentom možnosť budúcej pracovnej spolupráce

TOPORENIE MÁJA akcia s bohatým sprievodným programom.

ANTIBORDEL zveľaďovanie priestorov v okolí Mladej Gardy

Časopis ŠKRT
Študentský časopis Strojníckej fakulty STU je najstarším časopisom svojho druhu na Slovensku s dlhodobou tradíciou, kde svojím nepretržitým fungovaním už presiahol celé dve desaťročia a v tomto smere plánuje zotrvať naďalej.

Internet Klub Mladá garda
správa a údržba internetovej siete na internáte Mladá garda  

Posilňovňa a fitnes centrum Herkules a Diana
Športové vyžitie študentov SjF  

Rada ubytovaných študentov Mladá garda
Podieľa sa na zlepšení podmienok bývania 

BEST
Board of European Students of Technology (Európska rada študentov techniky), je nezisková a nepolitická študentská organizácia špičkových európskych technických univerzít.  

I.A.E.S.T.E. Slovensko
Je medzinárodným združením na výmenu študentov na technické praxe.  

Študentská rada vysokých škôl SR - ŠRVŠ SR

Mobirise

Zapoj sa aj ty do 
Strojárskej olympiády!

Môžeš si overiť svoje vedomosti, získať zaujímavé ceny a nové skúsenosti, bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber svojho ďalšieho smerovania v živote.
Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov!
Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€

Štart XIII. ročníka súťaže: 1. 12. 2019
Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 31. 1. 2020
Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 5. 2. 2020
Finále súťaže spojené so spoločenským a kultúrnym programom: 13. 2. 2020 

Mobirise

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia na strojníckej fakulte STU je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce zo všetkých študijných odborov SjF, pred odbornou komisiou.
Najlepšie práce sú navyše odmenené Cenou dekana SjF STU (jednorázovým štipendiom) a navrhnuté na Cenu literárneho fondu. 

Zapoj sa do našich projektov!

Naša fakulta má veľa ocenení za zaujímavé projekty, spomeňme ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu za roky 2014, 2016, 2017 a 2018. Inovatívny čin roka 2016...

Pozri si naše laboratóriá!

Zdielaj túto stránku!

Adresa

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

Kontakty

Email: uchadzac@sjf.stuba.sk
(Petra Grošíková), 
nadezda.svancarova@stuba.sk
Tel.: +421 948 937 278

Soc. siete:

Skype: poradca sjf
Facebook
Instagram